برای عضویت در گروه پارسی بوک و اطلاع از بروز رسانی سایت ایمیل خود را ارسال کنید

نوشته‌های با برچسب ‘آخرین روز دنیا’

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ چه روزی است؟

بدون نظر

-

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ بر اساس پیشگویی اقوام مایا و نوستراداموس آخرین روز دنیا است!

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ روز جمعه است (در اسلام امام زمان جمعه ظهور میکند)

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ برابر با شب یلدا است (در زردشت گفته شده که سوشیانت منجی انسانها در شب یلداظهور میکند)

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ بر اساس نظریات عملی دانشمندان پایان مرحله پنجم زندگی زمیناست!

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ بر اساس گفته های ناسا آغاز اختلالات خورشید برای زمیناست . . .